FAQ

Najcz???ciej zadawane pytania

Czy musz? si? zarejestrowa?, aby doda? og??oszenie?

Tak, tylko zarejestrowani u??ytkownicy mog? doda? og??oszenie. Rejestracja odbywa si? poprzez wype??nienie formularza rejestracyjnego i nie zajmuje du??o czasu. Dzi?ki temu b?dziesz móg?? w pe??ni korzysta? z funkcjonalno??ci dost?pnych na naszej stronie.

Kto mo??e doda? og??oszenie?

Niemal ka??dy mo??e wystawi? swoj? ofert? krótkoterminowego wynajmu niezale??nie od wielko??ci posiad??o??ci b?d?? lat do??wiadczenia gospodarza.

Ile og??osze?? mog? doda??

Nasza strona daje Tobie mo??liwo??? dodania dowolnej liczby og??osze??.

Jak doda? ofert??

Aby doda? swoj? ofert? wystarczy klikn?? "Dodaj og??oszenie". Nast?pnie nale??y dok??adnie uzupe??ni? formularz. Dobry opis Twojego lokalu oraz dobre zdj?cia sprawi?, ??e wi?cej osób b?dzie zainteresowanych Twoj? ofert?!

Jakie typy lokali mog? odnale??? na tatry24h.pl?

Na naszej stronie mo??esz znale??? bardzo du??o ró??norodnych ofert takie jak: pokoje, mieszkania, pensjonaty, domy, apartamenty, agroturystyka, domki letniskowe, domy wczasowe, hostele, kempingi oraz wiele innych.Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
 • Agroturystyka [2]
 • Apartament [3]
 • Domek [0]
 • Hostel [0]
 • Motel [1]
 • Pensjonat [5]
 • Pokoje Go??cinne [2]
 • Schronisko [0]
 • Willa [0]


Region
 • Bia??ka Tatrza??ska [0]
 • Bia??y Dunajec [0]
 • Bukowina Tatrza??ska [0]
 • Jab??onka [0]
 • Ko??cielisko [0]
 • Murzasichle [0]
 • Podhale [10]
 • Tatry [3]
 • Zakopane [0]


Partnerzy:
Polecamy renifery jako najwi?ksz? atrakcj? Tatr.

Polecamy tak??e obozy dla rodzin - najlepszy spos??b sp?dzania wakacji czy ferii.
Polecamy noclegi: